ερευθής

ἐρευθής, -ές και ἐρευθήεις, -εσσα, -εν (Α) [έρευθος]
ερυθρός, κόκκινος.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐρευθής — masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρευθῆ — ἐρευθής neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐρευθής masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἐρευθής masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρευθέα — ἐρευθής neut nom/voc/acc pl (epic ionic) ἐρευθής masc/fem acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρευθές — ἐρευθής masc/fem voc sg ἐρευθής neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρευθέες — ἐρευθής masc/fem nom/voc pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρευθεῖ — ἐρευθέω to be red pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐρευθέω to be red pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐρευθής masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) ἐρευθής masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πνευμάτιος — ον, Α [πνεύμα, ατος] 1. αυτός που προμηνύει άνεμο («Σελήνη λεπτὴ καί... ἐρευθὴς πνευματίη», Αρατ.) 2. το ουδ. ως ουσ. τὸ πνευμάτιον α) σύντομη ζωή β) μικρή, ελαφριά αναπνοή γ) το ελαφρύ φούσκωμα δ) ελαφριά αύρα …   Dictionary of Greek

  • υπερευθής — ές, Α (ποιητ. τ.) κοκκινωπός. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑπ(ο) * + ἐρευθής «ερυθρός, κόκκινος»] …   Dictionary of Greek

  • ἐρευθίων — ἔρευθος redness neut gen pl (doric) ἐρευθέω to be red pres part act masc nom sg (doric) ἐρευθής masc/fem/neut gen pl (doric) ἐρευθιάω become red imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἐρευθιάω become red imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.